Aikido

Aikido fick sitt namn 1942 av grundaren Moriehei Ueshiba ”O’sensei”. Han hade under årens lopp studerat och tränat flera olika kampkonster med tyngdpunkten på Daito-ryu aikijutsu och troligen Kashima shinto ryu (kenjutsu) men trots vissa likheter så är aikido en unik kampkonst. Kokyuho och hanmi är unikt för aikido.

Nage avslutar teknik med en fasthållning och zanshin.
Sankyo följt av sittande fasthållning.

Ken, jo och taijutsu är all delar av aikido. I vår tradition (Iwama aikido) tränar vi teknikerna på tre nivåer: kihon, awase och ki no nagare. Störst fokus lägger vi på kihon, grundträningen där vi börjar i en statisk position. I awase-formen utför vi tekniken på samma sätt. Ki no nagare är den högsta nivån där tekniken kan se lite annorlunda ut men bygger helt hållet på principerna från kihon. Vi använder även uttryckenv: gotai , jutai och ryutai. Hård kropp, mjuk kropp och flytande kropp. Vill du veta mer? Här hittar du våra träningstider!