Betydelsen av att få gradera första gången i Aikido – Träna aikido i Umeå

Vad är aikido?

Aikido är en japansk budo, en kampkonst (martial art) med ursprung i antika samurajens stridskonster. Budo betyder vägen till upplysning genom krigskonst. Detta betyder att aikido inte bara är en fysisk träning, utan en mental och andlig disciplin, utformad för att utveckla hela människan.

Tradition

Att gradera i aikido är ett sätt att följa denna väg och visa din respekt för traditionen. Det är också ett sätt att utmana dig själv och mäta dina kunskaper och färdigheter. När du tar din första grad aikido, tar du det andra steget på en lång och spännande resa. (Det första steget är att komma till dojon.) Du har lärt dig de grundläggande principerna och rörelserna som ligger till grund för allt du ska göra i framtiden.

Tester

Aikidons graderingssystem består av grader som representerar olika nivåer av kunskap och skicklighet. Det finns sex nybörjargrader (vitt bälte), 4 mellangrader (svart bälte) och 4 mästargrader (svart bälte). För att gradera till nästa nivå måste du uppfylla vissa minimikrav som ställs av Svenska Aikidoförbundet. Du behöver även din lärares rekommendation och slutligen genomgå ett test, vilket visar dina färdigheter inför en examinator eller en graderingskommitté. Graderingen är ett sätt att bedöma och belöna dina tekniska färdigheter, fysisk kondition och mental mognad.

Att ha ett graderingsdiplom i aikido visar att du har genomgått en seriös och kvalitativ utbildning inom japansk budo. Det visar också att du har en grundläggande förståelse för aikidons tekniker och principer, samt att du har uppnått en viss nivå av fysisk och mental förmåga.

Träna

Du kan träna aikidoBjörkstadens Aikidoklubb i Umeå. Här får du lära dig aikido i en trevlig och välkomnande miljö. Att få sin första grad i aikido är som att bli en del av en gemenskap, där du får vägledning och motivation från dina träningskamrater.